Hvordan utvikler vi APPer?

–  PROSESS APPUTVIKLING

Hvordan utvikler vi APPer?

Pixel Studio har satt sammen sin egen prosess for utvikling av applikasjoner. Prosessen er basert på å flere års erfaring med utvikling av applikasjoner for Iphone og Android.

For å utvikle en applikasjon, kan det være lurt å dele opp prosessen i forskjellige faser. Dette for å kvalitetssikre applikasjonen, samt unngå fallgruver.

1. Den første samtalen
Hele prosjektet starter med en samtale der ideen presenteres for oss. Vårt fokus i den første samtalen er å avdekke hvilke funksjoner applikasjonen skal inneholde, målet med applikasjonen og om appen skal kobles opp mot andre systemer eller lignede.

Noen ganger trenger vi litt tid til å gjøre research etter samtalen, mens med enkle applikasjoner kan vi raskt komme med et kostnadsestimat.

Målet med den første samtalen er å gi et prisestimat for hva applikasjonen vil koste å utvikle.
2. Forprosjekt
Prisestimatet var innenfor budsjettet - hva nå?.

Neste del er et forprosjekt med deg som kunde hvor vi kartlegger mer i dybden. Her snakker vi om hver enkelt funksjon og kommer med forslag til hvordan vi kan løse dette. Vi snakker også om design og layout for applikasjonen. Hvis applikasjonen skal kunne snakke med andre programmer tar vi kontakt med tredjepart for å finne ut hvordan vi kan koble oss til deres systemer.
3. Kravspesifikasjon
Siste steg før et tilbud er å lage en kravspesifikasjon. Denne beskriver egenskapene applikasjonen skal ha, hvordan de skal fungere og hvordan den skal se ut. De fleste ønsker en applikasjon for både android og IOS.

Kravspesifikasjonen forsikrer både oss som utviklere og deg som kunde at vi er enige om hva som skal utvikles. Dette danner grunnlaget for pristilbudet som sendes over til kunden.
4. Design og UI
Yes - vi er i gang! Før vi skriver en eneste linje med kode skal designet og brukergrensesnittet på plass. Dette starter med en workshop sammen med kunden der vi kartlegger farger, fonter og andre elementer man ønsker at applikasjonen skal inneholde. Vi benytter designverktøy som Figma eller Adobe XD til å lage de ulike "skjermene" applikasjonen inneholder. Har applikasjonen et tilhørende dashboard blir dette også designet i denne fasen. For å gjøre opplevelsen så realistisk som mulig bygges skjermene inn i en prototype som gir oss muligheten til å trykke oss rundt i appen.

Når design og brukergrensesnitt er godkjent av kunden settes utviklingen i gang.
5. Utvikling
Utviklingen har to ulike komponenter: frontend og backend. Kort forklart er frontend det du faktisk ser på skjermen. For eksempel, du er inne i en chatt, skriver en melding å trykker send. Backed er alt bak, i chatt eksemplet er det backenden som tar teksten du har skrevet, sender den til serveren og deretter til mottakeren. Noen apper kan ha en komplisert backend som krever mye tid, andre ganger er det frontend som krever mye tid. Hvert prosjekt er unikt. Gjennom utviklingen vil vi sende over demoer som lar deg teste applikasjonen på mobiltelefonen. Her har man også mulighet til å invitere andre brukere til å teste appen å komme med tilbakemeldinger.
6. Kvalitetssikring
Gjennom hele prosessen jobber vi sammen med deg som kunde for å forsikre at både sluttproduktet og prosessen blir så bra som mulig. Et felles "bug" skjema benyttes til å rapportere inn feil/bugs man finner i appen. Dette kan komme fra brukertestere eller rapportere selv. Her kan man følge med på status på de ulike feilene og se når de er rettet.

Gjennom hele prosessen gjennomføres oppfølgingsmøter/rådgivning hvor vi evaluerer appen. Feedbacken fra testerene gjør at vi kan avdekke behov/funksjoner som kanskje ikke var tenkt på tidligere.
7. Live applikasjon
Etter at appen er fullstendig testet er tiden inne for å laste opp appen til Apple Store og Google Play. Før appen lastes opp gjør vi klar appikon, skjermbilder og promo tekst. Appen blir så lastet opp under kundens navn slik at man ser hvilken bedrift eller person som står bak applikasjonen. Etter at appen blir godkjent av Apple og Google kan alle ta glede av den nye applikasjonen.
8. Kontinuerlig evaluering og forbedringer
Vedlikehold og sikkerhet – Både Android og IOS kommer stadig med oppdateringer av operativsystemet. Dette kan føre til at også appen trenger oppdateringer for å fungere optimalt med det nye operativsystemet.  I tillegg til software oppdateringer kommer det også nye telefoner som har bedre oppløsning, høyere ytelse og bruker nye teknologier. En app som ikke blir oppdatert vil ikke fungere optimalt og vil gi en dårlig brukeropplevelse.
Etter at appen har eksistert en stund kan det komme nye ønsker fra brukerene. "Kan dere legge til dette", " Det hadde vært fint om man kunne". Disse ønskene er noe vi samler opp

Se noen av våre applikasjoner

– Apputvikling
– Apputvikling
– Apputvikling

Har du et spørsmål om utvikling av APPer?

Ta gjerne kontakt med oss.