Rettighetsappen (LO/Elevorgansisasjonen) – APP

–  CASE

Rettighetsappen (LO/Elevorgansisasjonen) – APP

Rettighetsappen er et samarbeid mellom LO og Elevorganisasjonen. Formålet med applikasjonen er å bevisstgjøre elever, lærlinger og unge arbeidstakere på sine rettigheter i arbeidslivet. Applikasjonen er et virkemiddel for å spre kunnskap om elev og arbeidslivsrettigheter, samt tilgjengeliggjøre informasjonen om disse rettighetene for brukergruppen.
Vi jobbet med 
Spørsmål rundt casen?
Oppdraget 

LO og Elevorganisasjonen kontaktet oss for å få utviklet et app som skulle bevisstgjøre elever, lærlinger og unge arbeidstakere på sine rettigheter i skolen og i arbeidslivet. 

Resultat

Det grafiske teamet i Elevorganisasjonen hadde på forhånd utviklet designet for selve appen. Med litt bistand fra våre grafiske designere fikk vi ferdigstilt selve designet for appen. Vår neste oppgave var å utvikle appens frontend, samt backendsystemet for publisering av nye artikler og «ukens quiz». Vi utviklet et brukervennlig dashboard hvor kunden enkelt kan logge inn å oppdatere nye artikler og «ukens quiz».

Spørsmål om casen?

Ta gjerne kontakt med oss!