Oslo Universitetssykehus – Søknadskjemaer

–  CASE

Oslo Universitetssykehus – Søknadskjemaer

Oslo Universitetssykehus trengte en ny fresh look på sine søknadsskjemaer. Det ble i dette prosjektet også tegnet illustrasjoner som ble brukt i skjemaene.
Vi jobbet med 
Spørsmål rundt casen?
Oppdraget 

Oslo Universitetssykehus – Behandlingsreiser ønsket å få utarbeidet nye søknadsskjema da dagens skjema var utdatert. 

Resultat

Det ble utformet ca 20 nye søknadsskjema som alle er interaktive. De ble kodet slik at man kan tabulere mellom hvert felt og ikke kan fylle inn mer informasjon enn et maks antall tegn. For eksempel fødselsdato kan maks inneholde 11 tegn. 

Det ble også utarbeidet nye illustrasjoner. 

Spørsmål om casen?

Ta gjerne kontakt med oss!