Bravida – Landingsside

–  CASE

Bravida – Landingsside

Bravida ønsket en lage landingsside for enklere å promotere ladeanlegg rettet mot bedrifter og borettslag. Som en del av prosjektet ble det laget en kostnadskalkulator som skal vise hvor mye det koster for X antall ladestasjoner.
Vi jobbet med 
Spørsmål rundt casen?
Play Video about Landingsside
Oppdraget 

«Vi ønsker å gjøre det lettere fornye og eksisterende kundener å få informasjon og bestille elbillader. Vi ønsker også å gi mer og tydelig informasjon til borettslag om kostnaden ved å sette opp ladeanlegg. 

Resultat

Vi utviklet en landigsside som kun fokuserer på elbillading. Det ble også utviklet en kostandskalkulator basert på en intern prismatrise. Kalkulatoren skal gi borettslag et kostnadsestimat for å sette opp X ladeplasser ute og Y ladeplasser inne. 

For bedre synlighet på Google ble det utformet artikler rettet mot elbillader og ladeanlegg.

Vi satte opp en egen side for eksisterende kunder (borettslag), her kan beboeren bestille time for oppsett av elbilalder. 

Spørsmål om casen?

Ta gjerne kontakt med oss!