Bravida – Ladeanlegg for elbil

–  CASE

Bravida – Ladeanlegg for elbil

Bravida hadde et ønske om få utviklet en landingside med fokus på ladeanlegg for elbil. Målgruppen er både bedrifter og privatpersoner. Triggeren ble en priskalkulator som estimerer hvor mye det vil koste å få implementert et ladeanlegg i for eksempel et borettslag.
Vi jobbet med 
Spørsmål rundt casen?
Play Video about Landingsside
Oppdraget 

«Vi ønsker å gjøre det lettere for nye og eksisterende kunder å få informasjon og bestille elbillader. Vi ønsker også å gi mer og tydelig informasjon til borettslag om kostnaden ved å sette opp ladeanlegg. 

Resultat

Vi utviklet en landigsside som kun fokuserer på elbillading. Det ble også utviklet en kostandskalkulator basert på en intern prismatrise. Kalkulatoren skal gi borettslag et kostnadsestimat for å sette opp X ladeplasser ute og Y ladeplasser inne. 

For bedre synlighet på Google ble det utformet artikler rettet mot elbillader og ladeanlegg.

Vi satte opp en egen side for eksisterende kunder (borettslag), her kan beboeren bestille time for oppsett av elbilalder. 

Spørsmål om casen?

Ta gjerne kontakt med oss!